آموزش ابتدايي

آموزش - عمومي

مورچه ها نیز ریاضی می دانند!

مورچه ها نیز ریاضی می دانند

تاقبل از این در تمامی حشرات تنها حشره باهوش زنبور عسل بود که از طریق علم هندسه کندوی خود را می ساخت و پس از آن عنکبوت که از روی نقوش هندسی تار می بافت که البته بعدها دانشمندان به این نتیجه رسیدند که زنبور عسل تحت هر شرایطی می تواند نقش را جابجا کرده و پرده ها را با تغییر سایز و زاویه باز هم هندسی بسازد درحالی که اگر تار ینج ضلعی اولیه عنکبوت به هر دلیلی پاره شود عنکبوت برای تعمیر آن قادر به ساخت مجدد آن کوشه یا ضلع نیست بلکه از روی غریزه تنها سوراخ تار را پر می کند.

این مباحث سالها مورد آزمایش قرار گرفت و اعلام شد تنها حشره باهوش که هندسه می داند زنبور عسل است ، اما امروز با خواندن این مطلب در میابیم که مورچه ها نیز بجر قدرتمندی از هوشمندی نیز برخوردارند و حساب می دانند.

و اما مقاله:

مورچه هایی که پاهای آنها در مسیر برگشت بلند شده بود، مسیر را گم کردند.

دانشمندان طی یک آزمایش عجیب، برای دسته ای از مورچگان کفشهایی که پاهای آنهارابلند می کرد تهیه کردند و رفتار حرکتی آنها را بررسی کردند، نتیجه بیانگر این نکته بود که این حیوانات برای اندازه گیری مسافت های مختلف و جهت یابی، قدمهایشان را می شمرند.

محققین بر این باورند مورچه های صحرایی از نوری که از ستارگان در آسمان شب

تابیده می شود، به عنوان کلیدی جهت بازگشت به لانه هایشان استفاده می کنند،

اما هنوز در این مورد که مورچه ها چگونه قادر به اندازه گیری دقیق فاصله ها هستند، شک و شبهه فراوان وجوددارد.

در آزمایش فوق، دانشمندان برای پاهای تعدادی از مورچگان کفشهای بلندو برای برخی دیگر کفشهای کوتاه تهیه کردند.

در ادامه، ابتدا دسته ای از مورچه ها با پاهای خودشان از لانه به سمت یک ماده غذایی حرکت کردند، سپس در راه برگشت آنها را با کفشهایی که پاهای آنها را بلند یا کوتاه کرده بود به طرف لانه شان راهی کردند.
نتیجه کار این بود : مورچه ها فاصله ده متری بازگشت به لانه ها را گم کرده و از مسیر اصلی منحرف شدند.

اما زمانی که آزمایشی مشابه با دسته ای از مورچه ها که پاهای معمولی داشتندتکرار شد، آنها به سرعت و سهولت به مقصدرسیدند!

+ نوشته شده در  جمعه ۹ دی۱۳۹۰ساعت ۱۰:۵۶ قبل از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

چرا درس رياضي ؟؟

 

قرنها رياضيات در آموزش به عنوان والاترين درس براي تربيت قدرت استدلال ، تلقي مي شد . متعارفترين پاسخ مردمي به اين پرسش كه چرا اين درس ( رياضيات  ) در مدرسه هست

 اين بود . و اغلب هنوز هم هست كه درس رياضيات به شما فكر كردن مي آموزد . همچنان كه آن اسپانيايي سده شانزدهم ، ويوس گفت : ( رياضيات درسي است براي نمايش قدرت ذهني . ) ورود به مدرسه نقطه آغاز يك حركت طولاني است در بين راه عواملي باعث كند شدن حركت دانش آموزان مي شود . يا آنها را از مسير خارج مي كند و در نتيجه آنطور كه برنامه ريزان آموزشي ، خانوادها و خود دانش آموزان انتظار دارند ، نمي توانند در مدت زمان تعيين شده دوره هاي تحصيلي را با موفقيت پشت سر گذارند . از جمله اين عوامل مشكلات اقتصادي خانواده ها نا متوازن بودن محتوا و حجم كتب درسي با توان دانش آموزان ، نارسا بودن روشهاي تدريس معلمين و... مي تواند باشد .

گسترش روز افزون تعداد دانش آموزان كه افزايش بودجه وزارت آموزش و پرورش را به همراه دارد و فشار هاي ناشي از آن بر دولت ، باعث شده است كه اين موضوع از نظر اقتصادي نيز حائز اهميت باشد و آثار ناگواري نيز در حيات فردي و اجتماعي برجاي  گذارد و نابساماني هاي اجتماعي فراواني را نيز به وجود آورد .

يكي از آفتهاي نظام آموزشي در سراسر جهان و در كشور ما درمقطع ابتدايي افت تحصيلي است كه در اين ميان افت در درس رياضيات بيشتر از همه جلوه مينمايد .

بطور كلي شكست و افت تحصيلي ( مردودي ) عوامل و علل فراواني دارد كه يكي از اين عوامل افت دردرس رياضيات مي باشدكه اكثردانش آموزان در مقطع ابتدايي در كليه پايه ها خصوصا" در پايه هاي سوم ، چهارم و پنجم با آن روبرو هستند . كه افت در اين درس گاهي از مواقع باعث دلسردي و حتي ترك تحصيل و مردودي دانش آموزان مي گردد . از آنجا كه آموزش ابتدايي زمينه ساز تداوم هرگونه پيشرفت و ترقي بوده و در آن ميان درس رياضيات از اهميت حياتي ( خاص ) برخوردار است به همين جهت ، ما در حد توان خود به بررسي و مطالعه و گزارش علل افت تحصيلي در درس رياضيات دوره ابتدايي مي پردازيم .

اولين قدم در جهت اين راستا اين است كه بيماري مزمن و بي مورد ترس از اعداد رياضي را كه دامن گير خيلي از فراگيران است از بين ببريم . چه بسا فراگيراني كه روش هاي خشك و بي روح ومحاسبه اي تدريس رياضي با روحيه آنان سازگار نبوده و مجبور به ترك مدرسه و كلاس مي شوند .

اگر معتقد باشيم كه بيشتر معلمان مدارس ابتدايي به مسئوليت خويش در پايه ريزي يك پايه منطقي در رياضيات كودكان تحت تعليم خود واقفند ، آنها بايد از هر نوع راهنمايي در انجام وظيفه استقبال نمايند .

بنابراين آموزش رياضيات بر اين ضرورت تأكيد دارد كه كودكان ساختار رياضي را فراگيرند  نه اينكه صرفا" در محاسبات روزمره مهارت پيدا نمايند . زيرا بدون درك ساخت رياضي و تكنيك محاسبات مربوطه نمي توان در حل مسائل واقعي پيشرفت زيادي كرد .

وقتي كه كودك رياضيات را مي آموزد لازم است كه با اشياء واقعي مورد علاقه خود بازي كند و آنها را مورد كنكاش قرار دهد . در اين تحقيق راههاي مناسبي پيشنهاد مي كنيم تا همراه با فعاليت هاي مناسب با آن راهها پايه با اهميت توسعه رياضيات دركودكان را گام به گام تقويت كنيم .   ان شاء ا...

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ دی۱۳۸۸ساعت ۱:۶ قبل از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

نقش اجتماعي رياضيات :

نقش اجتماعي رياضيات :

آيا مي توانيم براي آموزش رياضيات در دنيايي كه در آن تكنولوژي نقش عمده را بازي مي كند نقش اجتماعي جديد پيدا كنيم ؟

دليل 1 -  رياضيات بي طرف است و در شرايطي دور از مسايل متنازع اجتماعي بهتر آموخته مي شود .

پيامدها : 1- آموزگاران ، همچنان سخت درون مرزهاي تخصص گرايي موضوعي خود خواهند غنود .

2- همه حكومتهايي كه رياضيات را به عنوان ابزاري كارساز براي پيشرفتهاي تكنولوژيكي و اقتصادي  مي بينند ، همچنان بيشترين اولويتها را به تدريس آن اختصاص خواهند داد .

3- رياضيات در چشم اكثر مردم عامي ، همچنان هاله جادويي و تنزه خود را ، بر فراز وابستگيهاي معمولي آدميان ، دارا خواهدبود .

4- آموزش رياضيات كمك مستقيمي به مسايل فوري اجتماعي نسل كنوني نخواهد كرد .

دليل 2 - از آنجا كه رياضيات ، هم تكنولوژي در همه شكلهاي گوناگونش ، هم سياست تعيين چگونگي كاربردش را پي ريزي مي كند ، تدريس آن بايد آگاهانه به اين مسايل مربوط باشد

پيامدها : 1- اين كار دشواري است . به علاوه بسياري از آموزگاران رياضي ، اگر نه همه شان وظيفه خود نمي دانند كه مسايل اجتماعي و متنازع را لمس كنند .

2 - انتظار مي رود حكومتها واكنش مخالف نشان دهند . اين در برخي از كشورها كه تلاشهايي براي گنجاندن يك بخش (( مسئوليت اجتماعي )) در تدريس فيزيك ، يا براي
وارد كردن (( مطالعات صلح )) در مدارس انجام شده رخ داده است .

3- انتظار مي رود انگيزش دانش آموزان افزايش يابد .

4- آموزشگران رياضي شايد سهم حرفه اي مستقيمي در حل برخي از مسايل رودرروي جامعه انساني پيدا كنند .

5- جامعه همچنان مملو از كساني خواهد بود كه بر خوردشان با رياضيات بيشتر مطيع احساس از شكست است . كساني كه يادگيري بيشتر رياضيات را ، اگر معلوم شود كه در آينده بكارشان مي آيد . ناممكن مي پندارند .  

در حد يك كلاس درس ، آموزگار خوب خود پيشاپيش تا حدي دست به تفكيك برنامه درسي
مي زند ، وي براي دانش آموزان پر استعدادتر مسايل پيچيده تري طرح مي كند تا پيشرفت بيشتر آنان را برانگيزد و براي كم استعدادتران مسايل ساده تر تا در آنان اعتماد به خويش و ايستاري مثبت تر نسبت به يادگيري رياضيات بيافريند .

گونه ديگر تفكيك ، بر اساس سرعت ترقي در يك برنامه درسي مشترك است كه به وضوح بدان معناست كه شاگردان ضعيفتر هنگامي كه مدرسه را ترك مي كنند مقدار كمتري از برنامه را گذرانده اند  . در برخي از كشورها اين گونه تفكيك با نگه داشتن شاگرد در يك كلاس تا هنگامي كه در جه آموختگي قابل قبولي بدست آورد انجام مي شود .

امكان بهتر كار كردن براي آموزگار :

آموزگاري كه بايد روزي 5  يا  6  كلاس داشته باشد ، وقت چنداني براي انديشيدن خويش ، فراهم آوردن مواد آموختن وي ، وارسي گونه هاي مختلف رويكردهاي بديل ، يا كار با همكاران خود براي توسعه و نوسازي يك برنامه منسجم ندارد .

از آموزگاري كه فاقد جا براي كار ، تجهيزات ، بودجه براي خريد مواد يا سفر ، وقت اختياري براي كار با همكاران يا دانش آموزان است نمي توان انتظار داشت همچون يك
(( كارورز انديشه گر )) پيشرفت زيادي داشته باشد .

آموزگار همچون (( قرباني )) :

افزودن باري بر دوش آموزگاران مثلا" از طريق ارجاع مسئوليت بيشتر در طرح برنامه درسي انتخاب روشهاي آموزشي ، و ارزيابي دانش آموزان ، بسيار ساده است .

روشن است كه همه اينها از حيث آموزش مطلوبند اگر پشت آموزگاران قوت كافي براي تحمل چنين باري را داشته باشد . نقش خدماتي رياضيات اهميت مردم فزاينده اي دارد . اين چيزي 

 سواي نقش صافي مانند اين درس است ، چرا كه بسياري از مشاغلي كه ورود به آنها مستلزم ارائه مدارك از دانش رياضي خواسته در مرحله ورود آن را به كار نمي گيرند .

رياضيات و دشواري :

رويهمرفته مردم رياضيات را به عنوان يك درس نخست مي شناسند . براي خيلي ها رياضيات با يك احساس قوي از شكست همراه است . و خاطره آنها از رياضيات مدرسه خاطره آزمايشها ، امتحانها ، سرخوردگي و ترس از (( غلط در آوردن جواب )) است .

دختران و رياضيات :

براي دختران و پسران تمايزي قائل نشويم ، چرا كه از نظر ما تفاوت اساسي اي وجود ندارد . با وجود اين شكي نيست كه در خيلي از كشورها تفاوتهاي جنسيتي زيادي از حيث چشمداشت و دستاورد در كار هست . 

 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ دی۱۳۸۸ساعت ۰:۵۰ قبل از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

آيا می دانستید ؟....

آیا می‌دانستید که ...!؟

 

1) فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر می‌کند.

2) هر آمریکایی به طور میانگین 2 کارت اعتباری دارد.

3) گربه ماهی بیش از 27000 عضو چشایی دارد.

4) متداولترین نام در دنیا محمد است.

5)  مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست می‌افتند.

6)‌ روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگر یکی است.

7) ستاره دریایی مغز ندارد.

8)  کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که می‌سوزاند فقط 1.5 متر حرکت می‌کند.

9)‌ انسان‌های راست دست به طور میانگین 9 سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند. 

10) هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمی‌شود.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ دی۱۳۸۸ساعت ۱۶:۴۶ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

چرا رياضيات را ياد مي دهيم ؟

 

چرا رياضيات را ياد مي دهيم ؟

پاسخ اين است كه رياضيات زندگي روزمره ، براي علم ، براي تجارت و براي صنعت مفيد است . زيرا اولا" يك وسيله ارتباطي قدرتمند ، معتبر و بدون الهام است . ثانيا" ابزاري براي تعيين و پيش بيني است . قدرت آن در علائم ( سمبولهاي ) آن ، كه گرامر و تجزيه و تركيبهاي خاص خود را دارد ، نهفته است .

(( اين گزارش )) همچنين مدعي است كه رياضيات باعث توسعه تفكر منطقي مي شود و از جاذبه زيبايي شناسانه نيز برخوردار است .

كودكان چگونه رياضيات مي آموزند :

در اوايل قرن بيستم جان ديويي مدعي شد كه يادگيري از طريق تمرين حاصل
مي شود اگر چه اين موضوع ، كه كودكان چگونه رياضيات مي آموزند ، پيش از اين كشف شده بود ، با اين حال اهميت تمرين كردن چندان مورد توجه قرار نگرفته بود .

اين ورزيدگي را مي توان به طرق گوناگون كسب كرد و واقع شدن در تجارت جهان واقعي ، به طور پي در پي چنين موقعيتهايي را فراهم مي آورد . اينكه رياضيات به كمك تعاريف ساخته
 مي شود ، تا حدودي طعنه آميز است .

تعاريف در رياضيات اهميت فوق العاده دارند ، اما بايد  تجارب با اكتشافات قبلي كودك استوار باشد تا او بتواند با آنها ارتباط برقرار كند . در غير اين صورت همه چيز در ذهن كودك به طور مغشوش و بي ارتباط جاي خواهد گرفت .

در كار كلاس ، يادگيري بايد قدم به قدم صورت گيرد و از حالات خاص به تعميم يك موضوع برسد . مثلا" ساده ترين راه براي رسيدن به مفهوم (( محيط )) يا (( پيرامون )) تعريف مستقيم آن است . روش بهتر براي اين كار در اختيار قرار دادن مدلهايي است كه بيانگر مفهوم محيط باشند . مانند : تيله شيشه اي ، توپ ، بادكنك ......... در اين صورت تصور از مفهوم محيط به تدريج شكل مي گيرد . البته رياضيات را مي توان از طريق ديگري غير از روش تمرينهاي متوالي آموخت . كودكان از طريق نگاه كردن ، گوش دادن ، خواندن ، پيگيري كردن ، راهنماييها ، تقليد كردن ، و آزمايش كردن نيز ياد مي گيرند . اين اعمال به يادگيري رياضيات كمك مي كند . به علاوه مي توان با استفاده از مدلها وراهنمايي معلم ، هر كدام از آنها را به طور مناسب بكار گرفت و از با معنا بودن عمل يادگيري مطمئن شد .  يادگيري به خصوصيات فردي يادگيرنده مانند تجارب قبلي و بلوغ و انگيزش نيز بستگي دارد .

به طور كلي هيچ نظريه جامع يادگيري را نمي توان بدون ابهام و به طور مستقيم براي هر دانش آموزي ، در هر سطح و به شكل رضايت بخش بكار برد .

يكي از راههاي يادگيري رياضيات ساختن پلهاي يادگيري است .

تجارب واقعي با فراهم آوردن زيربنايي مبتني برمفهوم ، سبب ارتقاي هر چه بيشتر ميزان يادگيري رياضيات در فرد مي شود . معلمان بايد براي برقراري ارتباط ميان تجارب واقعي و مفاهيم رياضيات دانش آموزان كمك كنند . اين ارتباطها نيز به نوبه خود موجب پديد آوردن پلهاي ضروري در يادگيري مي شوند .

ارتباط و پيوستگي مواد واقعي با نمادها از طريق نمايش و همراه با توصيف آنها حاصل
مي شود . به عبا رت ديگر بايد روش مجسم و پس از آن نيمه مجسم و در نهايت مجرد و نمادين صورت گيرد .

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳ دی۱۳۸۸ساعت ۱۶:۴۱ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

+ نوشته شده در  جمعه ۴ دی۱۳۸۸ساعت ۲۰:۲۸ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

آيا مي‌دانستيد كه ...؟!

آيا مي‌دانستيد كه ...؟! ( سري اول )

 

1- فاصله بين مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پا است.
2- قلب شما روزی
۱۰۱۰۰۰ بار مي تپد.
3- دهان شما روزی يک ليتر بزاق توليد مي کند.
4- به طور متوسط هر انسان مي تواند يک دقيقه نفس خود را حبس کند رکورد اين ماده در جهان
۷.۵ دقيقه است.
5- از دست دادن تنها
۱٪ از آب بدن موجب تشنگی مي شود.
6- مردان روزی
۴۰ و زنان روزی ۷۰ تار مو از دست مي دهند.
7- يک انسان
۸ ثانيه بعد از قطع گردن به هوش مي ماند.
8- عضله ای که به شما امکان چشمک زدن مي دهد سريع ترين عضله بدن است . شما به طور متوسط
۱۵۰۰۰ بار در روز  چشمک مي زنيد.
9- زنان دو برابر مردان چشمک ميزنند.  
10- ناخن های دست
۴ برابر سريعتر از ناخن های پا رشد مي کنند .

+ نوشته شده در  جمعه ۴ دی۱۳۸۸ساعت ۲۰:۲۷ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

نمونه سوالات چهار گزينه اي درس هديه هاي آسمان پايه پنجم

1- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                      چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه                     فلق                      انبیاء                      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن                             مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم                      کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم         زمزمه باخدای مهربان        بازگشت برادران              صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم        قرآن رابفهمیم         درعمل به قرآن کوشا باشیم        همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )           امام حسن ( ع )        امام حسین ( ع )          امام حسین ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما            پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )          امام نقی ( ع )          امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی           امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری              پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان

پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )         امام حسن ( ع )           امام هادی ( ع )       امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی         تنبیه او          زدن حرف زشت به او         زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟  

   ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

  ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین                 وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                           یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر                   تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار              مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران         مریم            بقره          علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )    امام حسن عسکری ( ع )      امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )            امام دهم ( ع )          امام یازدهم ( ع )           امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره  درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات              آل عمران            انعام              مائده

30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز                      سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن                  سفارش به خودداری ازدروغگویی
+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۰ آذر۱۳۸۸ساعت ۱۲:۵۸ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

شنايي با اختلالات يادگيري در دانش آموزان

آشنايي با اختلالات يادگيري در دانش آموزان

و

راههاي درمان آن

تهيه و تنظيم از : اعظم نظري

شناخت اختلالات يادگيري : (LD)

شمار دانش آموزاني كه دچار اختلالات يادگيري هستند بين 4 تا 12 درصد گزارش شده است اين اصطلاح ابتدا از واژه ي Disabilities of learning  به معناي ناتواني يادگيري گرفته شد اما از آنجائيكه ناتواني يادگيري به تمامي جهات از جمله ناتوانيهاي جسمي نيز اطلاق مي شد واژه ي اختلالات يادگيري برگزيده شد . اين قبيل دانش آموزان ، دانش آموزي هستند كه داراي بهره هوشي عادي هستند اجسام يادگيري سالم دارند . در مهارتهاي كلامي و نوشتن خوبند ولي در مهارتهاي رياضي ضعيف هستند و يا بالعكس .

سالانه در كشور 85 ميليارد تومان بابت خسارت مردودي دانش آموزان بابت اين امر مي گردد كه البته خسارات رواني اين امر به مراتب بيشتر از اين است . خساراتي از قبيل عزت نفس پائين و خجالت و شرمندگي و مردودي و … در صورتيكه با ساده ترين راه ها ( بازيها ) ميتوان به حل مشكلات نائل آمد . زمان اختلالات يادگيري از تولد تا كلاس اول است گستره تجارب كودكان كافي نيست ابتدا بايد علت يابي كرد سپس درمان نمود .

اميد است جزوه تهيه شده مورد استفاده همكاران گرامي قرار گرفته تا بتوان
گوشه اي از مشكلات آموزشي را مرتفع نمود .  ( انشاء الله )

                                                                                                                                     

علل پيدايش اختلالات يادگيري :

عللي را كه براي شكست اين قبيل كودكان در امر يادگيري ميتوان ذكر كرد بطور خلاصه عبارتند از :

1)فقدان انگيزش كافي

2)فقدان توجه و دقت لازم

3)دقت بيش از اندازه به جزيي از كل

4)فقدان هماهنگي لازم در حركات

البته دو دليل عمده نيز وجود دارد كه عبارتند از :

الف ) غلبه طرفي : نيمكره مغز انسان به دو قسمت چپ و راست تقسيم مي شود هر نيمكره كه بر ديگري غلبه كند بدن به همان سمت كشيده مي شود چنين است كه انسان راست بدن يا چپ بدن مي شود كه هيچكدام از آنها مشكلي ندارند . زماني كه غلبه مخلوط گردد يعني بعضي اندامها راست و بعضي چپ گردند دچار اختلال
مي گردد . با آزمايشهاي ساده ميتوان غلبه طرفي دانش آموز را مشخص نمود و اگر دچار اشكال مي باشد برطرف كرد .

ب ) هماهنگي عضلات : اعضاي بدن بايد هماهنگ با هم كار كنند كه گاهي ممكن است در اين امر مشكل ايجاد گردد مثلا در رانندگي دست و پا و چشم بايد هماهنگ كار كنند تا بتواند رانندگي كرد . راندمان مغز با هماهنگي اعضا بالاتر مي رود با بازيهاي مختلف مانند يك قل دو قل ، بسكتبال ، گردو بازي و … مي توان به اين هماهنگيها رسيد .

منابع:

1- درمان اختلالات ديكته نويسي  -   دكتر مصطفي تبريزي

2- درمان اختلالات خواندن           -    دكتر مصطفي تبريزي

3- درمان اختلالات رياضي          -   دكتر مصطفي تبريزي

4- اختلالات يادگيري                -   دكتر عزت الله نادري ، دكتر مريم سيف نراقي


+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۹ آذر۱۳۸۸ساعت ۱۸:۲۴ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

توانمنديهاي دانش آموزان پايه سوم تا پنجم در درس رياضي

توانمنديهاي رياضي پايه سوم دبستان

بلي

خير

توانمنديهاي رياضي پايه سوم دبستان

بلي

خير

1- آيا مي تواند اعداد چهار رقمي را بخواند و بنويسد؟

2- آيا مي تواند اعداد چهار رقمي را بنويسد و با هم مقايسه كند؟

3- آيا مي تواند اعداد 3 رقمي و 4 رقمي با انتقال را جمع كند؟

4- آيا مسائل مربوط به جمع 3 رقمي و 4 رقمي را
مي تواند حل كند؟

5- آيا مسائل مربوط به تقريق 3 رقمي و 4 رقمي را
مي تواند حل كند؟

6- آيا مسائلي را كه هم درآن جمع و تفريق وجود دارد مي تواند حل كند؟

7-    آيا چند ضلعي ها را مي شناسد؟

8- آيا مي تواند روي محور يك تساوي ضرب بنويسد؟

9- آيا ضرب اعداد يك رقمي را مي داند؟

10-آيا مي تواند مساله هاي مربوط به ضرب اعداد يك رقمي در يك رقمي را حل كند؟

11-آيا سبكي و سنگيني و توزين را مي داند؟

12-آيا مفهوم تقسيم را مي داند؟

13-آيا مثلث متساوي الساقين و متساوي الاضلاع را
مي شناسد؟

14-آيا مي تواند محيط مستطيل ،لوزي و مثلث را محاسبه كند؟

15-آيا مفهوم چند برابر را مي داند؟

16-آيا مي تواند مسائل مربوط به تقسيم را حل كند؟

17- آيا مفهوم حاصل ضرب را مي داند؟

18-آيا مفهوم  حل تقسيم را مي داند؟

19-آيا گوشه ( زاويه ) را مي شناسد؟

20-آيا گوشه راست را مي شناسد؟

21- آيا مي تواند با استفاده از شكل يك تساوي ضرب بنويسد؟

 

 

 22- آيا جدول ضرب را به ترتيب مي داند؟

23- آيا جدول ضرب را بدون ترتيب مي داند؟

24- آيا مي تواند  با پرگار كار كند؟

25- آيا مفهوم مدرج كردن را مي داند؟

26- آيا شعاع و قطر دايره را مي شناسد؟

27- آيا مفهوم مساحت را مي داند؟

28- آيا مفهوم واحد مساحت را مي شناسد؟

29- آيا مي تواند  مساحت اشكال را محاسبه كند؟

30- آيا مفهوم طول و عرض را مي داند؟

31- آيا ضرب اعداد در 10 را مي فهمد و
مي تواند انجام دهد؟

32- آيا ضرب يك عدد يك رقمي را در يك عدد
دو رقمي كه رقم يكان آن صفر باشد مي تواند
انجام دهد؟

33- آيا استوانه را بخوبي مي شناسد ؟

34- آيا مفهوم خط تقارن را درك مي كند؟

35- آيا مي تواند  دقيقه هاي ساعت را بخواند؟

36- آيا رابطه تقسيم و تفريق را مي داند؟

37- آيا مي تواند  ضرب و تقسيم هاي متناظر را بنويسد؟

38- آيا مفهوم متقاطع نقطه تقاطع و نقطه
مشترك را مي داند؟

39- آ’يا مفهوم موازي را مي داند؟

40- آيا مي تواند  عمليات رياضي را كه در آن جمع و تفريق و تقسيم در يك رديف قرار دارد
 انجام دهد؟    

 

 

 

 

توانمنديهاي رياضي پايه سوم دبستان

بلي

خير

توانمنديهاي رياضي پايه چهارم دبستان

بلي

خير

 41- آيا مي تواند ساعت بعد از ظهر را بخواند؟

42- آيا مفهوم ميلي متر را مي داند و مي تواند بدقت آنرا اندازه گيري كند؟

43- آيا مي تواند متر را به سانتي متر و ميلي متر و
سانتي متر را به ميلي متر تبديل كند؟

44- آيا مي تواند اعداد بزرگتر از هزار را بخواند و بنويسد؟

45- آيا ارزش مكاني يكان هزار دهگان هزار و صد گان هزار را درك مي كند؟

46- آيا قادر است اعداد 6 رقمي را با يكديگر جمع و تفريق كند؟

47- آيا مي تواند عدد چند رقمي را در يك رقمي ضرب كند؟

48- آيا مي تواند مساحت و محيط مربع و مستطيل را محاسبه كند؟

49- آيا مي تواند مسائل مربوط به محيط مربع و مستطيل را حل كند؟

50- آيا مضربهاي يك عدد را مي شناسد؟

51- آيا مفهوم خارج قسمت و باقيمانده را مي داند؟

52- آيا قابليت تقسيم اعداد را مي داند؟

53- آيا مفهوم كسر را مي داند؟

54- آيا  اگر از او بخواهيم كسري از يك شكل را رنگ كند قادر به انجام آن هست؟

55- آيا مفاهيم ثلث ، نصف، ربع و خمس را مي داند؟

56- آيا مي تواند  مسائل رياضي را كه در آن چند عمل از چهار عمل اصلي باشد را حل كند؟

57- آيا مي تواند  مساحت و محيط خانه و اتاق را محاسبه كند؟  

 

 

 

 

 

1- آيا مقايسه زاويه ها را مي داند؟

2- آيا مي تواند  از گونيا استفاده كند؟

3- آيا نيمساز را مي شناسد و مي تواند نيمساز زاويه ها را رسم كند؟

4- آيا مي تواند  ضرب اعداد درصد و هزار را انجام دهد؟

5- آيا مي تواند  برخي از 4 عمل اصلي را در ذهن محاسبه كند؟

6- آيا مي تواند  خطوط عمود بر هم رسم كند؟

7- آيا عمود منصف را مي شناسد و مي تواند آن را رسم كند؟

8- آيا مي تواند يك عدد دو رقمي را در يك
عدد دو رقمي ضرب كند؟

9- آيا مي تواند  يك عدد چند رقمي را در يك عدد سه رقمي ضرب كند؟

10-         آيا وتر را مي شناسد؟

11-  آيا زاويه قائمه را مي شناسد؟

12-آيا ذوزنقه ، مستطيل و متوازي الاضلاع و
مثلث قائم الزاويه و لوزي را مي شناسد؟

13-آيا مستطيل و متوازي الاضلاع را مي تواند رسم كند؟

14-آيا مي تواند  لوزي را رسم كند؟

15-آيا مي تواند  مثلث قائم الزاويه را رسم كند؟

16-آيا ذوزنقه را شناخته و مي تواند رسم كند؟

17-آيا مفهوم خارج قسمت و باقيمانده را
مي داند؟

18- آيا مي تواند  تقسيم هاي با باقيمانده را
انجام دهد؟   

 

 

توانمنديهاي رياضي پايه چهارم دبستان

بلي

خير

توانمنديهاي رياضي پايه پنجم دبستان

بلي

خير

 19- آيا مي تواند تقسيم با انتقال را انجام  دهد؟

20- آيا مي تواند درستي تقسيم را امتحان كند؟

21- آيا تقسيم اعداد چند رقمي به يك رقمي را
مي داند؟

22- آيا مفهوم تقارن را مي داند؟

23- آيا مفهوم گنجايش را مي داند؟

24- آيا واحد انهدزه گيري كنجايش را مي شناسد ؟

25- آيا مي تواند تقسيم اعداد را بر عددهاي دو رقمي انجام دهد؟

26- آيا مي تواند  محيط چند ضلعي ها را محاسبه كند؟

27- آيا مي تواند  مسائل مربوط به محيط چند ضلعي را حل كند؟

28- آيا مفهوم بخش پذيري را مي داند؟

29- آيا بخش پذيري اعداد را تا 10 مي داند؟

30- آيا كسرهاي مساوي را مي شناسد  مي تواند آنها را ساده كند؟

31- آيا مي تواند  كسرهاي مختلف را ساده كند؟

32- آيا مي تواند  كسرهاي متعارفي را با هم مقايسه كند؟

33- آيا جمع و تفريقهاي كسرهاي متعارفي را مي داند؟

34- آيا عدد نويسي و عدد خواني را تا 99 ميليون
مي داند؟

35- آيا مي تواند  مساحت مستطيل و مثلث را محاسبه كند؟

36- آيا تساوي سطوح را مي داند؟

37- آيا عرض و طول را در شكلهاي هندسي
مي شناسد؟

38- آيا ارتفاع و قاعده را در اشكال هندسي
مي شناسد؟

39- آيا مي تواند  اشكال هندسي طول و عرض و قاعده و ارتفاع را رسم كند؟ 

 

 

1-    آيا عدد مخلوط را مي شناسد؟

2- آيا مي تواند  عدد مخلوط را به كسر تبديل كند؟

3- آيا بخش پذيري بر 3 و9 را مي داند؟

4- آيا مي تواند كسرهاي متعارفي را با يكديگر مقايسه كند؟

5- آيا مي تواند كسرهاي متعارفي را جمع  و تفريق كند؟

6- آيا مي تواند اعداد مخلوط را با يكديگر مقايسه كند؟

7- آيا مفهوم نسبت و تناسب را مي داند؟

8- آيا ساعت را بخوبي و بطور دقيق مي خواند؟

9- آيا اعداد مركب را مي تواند با هم مقايسه كند؟

10-آيا مي تواند اعداد مركب را تفريق كند؟

11-آيا مفهوم تخمين را مي داند؟

12-آيا با كاربرد نسبت آشنايي دارد؟

13-آيا مي تواند مساحت لوزي را محاسبه نمايد؟

14-آيا مي تواند مساحت ذوزنقه را محاسبه كند؟

15-آيا مفهوم درصد را مي داند؟

16-آيا مفهوم تقارن را مي داند؟

17-آيا مفهوم اعداد اعشاري را مي داند و مي تواند آنها را با هم مقايسه كند؟

18-آيا مي تواند اعداد اعشاري را جمع و تفريق كند؟

19-آيا مي تواند مسائل مربوط به جمع و تفريق كسرها را حل كند؟

20-آيا مي تواند عدد صحيح را در كسر متعارفي ضرب كند؟

21- آيا مي تواند عدد صحيح را درعدد اعشاري ضرب كند؟

 

 

 

 

توانمنديهاي رياضي پايه پنجم دبستان

بلي

خير

توانمنديهاي رياضي پايه پنجم دبستان

بلي

خير

 22- آيا مي تواند كسر متعارفي را به اعشاري و بالعكس تبديل كند؟

23- آيا مفهوم ميلي متر ، سانتيمتر و متر را
مي داند و مي تواند اين واحدها را به يكديگر تبديل كند؟

24- آيا مي تواند  با استفاده از پرگار مثلث رسم كند؟

25- آيا مي تواند مكعب مستطيل بسازد؟

26- آيا مي تواند مكعب بسازد؟

27- آيا چهار وجهي منتظم  را مي شناسد؟

28- آيا مفهوم حجم را مي داند؟

29- آيا واحد حجم را مي شناسد؟

30- آيا مي تواند مسائل مربوط به حجم را حل كند ؟

31- آيا درجه را مي شناسد؟

32- آيا انواع زاويه ها را مي شناسد و مي تواند درجه آن را با نقاله تعيين كند؟

33- آيا مي تواند  مثلث هايي را كه ابعاد آن تعيين شده است رسم كند؟

34- آيا گرم و كيلو گرم را به عنوان واحد وزن
به خوبي مي شناسد؟

35- آيا مسائل مربوط به گرم و كيلو گرم را
مي تواند حل كند؟

36- آيا مي تواند  محيط دايره را اندازه گيري كند و مسائل مربوط به آن را حل كند؟

37- آيا مي تواند كسر متعارفي را بر كسر متعارفي تقسيم كند؟

38- آيا مي تواند كسرهاي متعارفي را به اعداد صحيح تقسيم كند؟

 

 

 

39- آيا مي تواند اعداد صحيح را بر كسر متعارفي تقسيم كند؟

40- آيا مفهوم گنجايش را مي داند؟

41- آيا مساحت دايره را درك مي كند و
مي تواند آن را محاسبه نمايد؟

42- آيا با مفهوم ميانگين آشنايي دارد؟

43- آيا با مفهوم نمودار آشنايي دارد؟

44- آيا مي تواند نمودارها را بخواند و
توضيح دهد؟

45- آيا مي تواند يك نمودار ساده بسازد؟

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۸ آذر۱۳۸۸ساعت ۱۴:۸ بعد از ظهر  توسط اعظم نظري   | 

مطالب قدیمی‌تر